menu close menu

Skolyoz ve Korse ?

İdiyopatik skolyozda fizyoterapi ve uygun korse tedavisi eğrilikte maksimum düzelme sağlamak için en etkin konservatif tedavi yöntemidir.

 

Günümüzde skolyoz için geliştirilmiş çok sayıda korse vardır. Bu korselerin birçoğunun biyomekanik konsepte yeterince uygun dizayn edildiğini söylemek güçtür ve tedavideki etkinliği de yetersizdir. İyi bir korse uygulamasının yeterince efektif olduğu, eğriliğin ilerlemesini anlamlı düzeylerde durdurduğu ve cerrahi müdahale oranını belirgin derecede azalttığı kanıta dayalı olarak gösterilmelidir. Korsenin skolyoz tedavisindeki başarısı, özellikle düzeltici etkisine ve korsenin gün içindeki giyilme süresine bağlıdır.

Ergenlik döneminde skolyoz korseleri mutlaka günde 23 saate yakın giyilmelidir. Korse, eğriliğin apeksine ihtiyaç duyulan düzeltmeyi sağlayacak kadar basınç verirken, pelvis ve omuz kuşağında da (yani eğriliğin aksi yönünde, bu basıncın etkinliğin arttıracak bölgelerde) yeterli boşluklar içerecek şekilde düzenlenmelidir. Skolyoz korseleri, Rigo tarafından sınıflandırılan ve skolyoz eğrilik paternlerini dikkate alacak şekilde 3 boyutlu bir düzeltme sağlamalıdır.

 

Skolyoz korselerinde uygulamalar iki çeşittir:

 

Birinci ve yaygın kullanılan yöntem çocuğun vücudundan alçı ile ölçüsünün alınıp bu modelden yararlanılarak gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla plastik korse dökümü yapmaktır .Elbette  bu yöntemde uygulayıcı teknikerin bilgi ve deneyimi çok büyük önem taşır. Ayrıca uygulanan korsenin hekim tarafından tekrar kontrolü ve gerekli düzeltmeler varsa yapılması gerekecektir. Deneyimsiz ve kalitesiz üretimlerin hem kullanıcı için hem de korse uygulamalarının etkinliğine ilişkin olumsuz sonuçlara neden olacağı unutulmamalıdır. 

 

 

  • Güncelleme: 13:52 TSİ 17 Mart. 2013